Heo con 3 máu Đồng Tiến

Tình trạng heo con
Khỏe mạnh, đồng đều, lớn nhanh
Tỉ lệ nạc
Cao
Chất lượng thịt
Tốt
Sức đề kháng
Cao, chống chịu tốt
Tỉ lệ tiêu thụ thức ăn
Ít tiêu tốn thức ăn
Tăng trọng
Nhanh
Ngoại hình
Đẹp
Giống
Lai từ giống Landrace, Yorkshire và Duroc