Heo PS cái Đồng Tiến

Tình trạng heo con
Khỏe mạnh, đồng đều, lớn nhanh
Sức đề kháng
Cao, chống chịu tốt
Tỉ lệ tiêu thụ thức ăn
Thấp
Tăng trọng
Nhanh
Năng suất sinh sản
Vượt trội
Nuôi con
Giỏi, cho nhiều sữa
Ngoại hình
Đẹp, cân đối
Giống
Lai từ dòng Landrace và Yorkshire