Heo thịt 3 máu Đồng Tiến

Tỉ lệ nạc
Cao
Chất lượng thịt
Tốt, vừa có mỡ vừa có nạc
Sức đề kháng
Cao, chống chịu tốt
Tỉ lệ tiêu thụ thức ăn
Ít tiêu thụ thức ăn
Tăng trọng
Nhanh
Ngoại hình
Đẹp
Giống
Lai từ dòng Landrace, Yorkshire và Duroc