[ux_slider hide_nav=”true” class=”slider_homepage”]

[ux_banner height=”637px” height__sm=”56.25%” bg=”647″ bg_size=”original” bg_pos=”39% 47%” effect=”sparkle”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″ class=”t_sider_title” visibility=”hide-for-small”]

Hệ thống trại chăn nuôi HTX đồng tiến
Đồng hành nông dân – Tiến tới phồn thịnh

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”637px” height__sm=”56.25%” bg=”692″ bg_size=”original” bg_pos=”47% 63%” effect=”sparkle”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″ class=”t_sider_title” visibility=”hide-for-small”]

Hệ thống trại chăn nuôi HTX đồng tiến
Đồng hành nông dân – Tiến tới phồn thịnh

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”637px” height__sm=”56.25%” bg=”843″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 66%” effect=”sparkle”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″ class=”t_sider_title” visibility=”hide-for-small”]

Hệ thống trại chăn nuôi HTX đồng tiến
Đồng hành nông dân – Tiến tới phồn thịnh

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”product” class=”product”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Sản phẩm cung cấp

[ux_products col_spacing=”normal” slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” cat=”71,72″ products=”4″ class=”slider-pig-product”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”about” bg=”791″ padding=”100px” class=”about_title”]

[row class=”row-about”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

HTX ĐỒNG TIẾN

Hệ thống trại Chăn nuôi với mô hình chăn nuôi công nghiệp và công nghệ chăn nuôi tiên tiến tại Đăk Nông.
Hiện nay, HTX ĐỒNG TIẾN có 1 trang trại nái sinh sản và thịt đang hoạt động, với tổng đàn 1.200 heo nái sinh sản và hơn 1.500 heo thịt.
Hệ thống trại Chăn nuôi HTX ĐỒNG TIẾN đều được xây dựng theo mô hình trại lạnh và áp dụng theo nguyên tắc “cùng vào – cùng ra” để đảm bảo an toàn sinh học. Sản xuất ra loại thịt chất lượng cao cung cấp cho thị trường thịt cả nước.

[button text=”Tìm hiểu thêm” depth_hover=”2″ expand=”0″ icon=”icon-plus” link=”/ve-htx-dong-tien” class=”btn-about”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”648″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”staff” class=”staff”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Đội ngũ LÃNH ĐẠO

[row_inner label=”staff-member” class=”staff-member”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”522″ name=”Nguyễn văn hưởng” title=”Giám đốc” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_size=”original”]

[/team_member]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”523″ style=”default” name=”Nguyễn văn hùng” title=”Phó Giám đốc” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[/team_member]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”528″ style=”default” name=”Đỗ hoàng giang” title=”Phó Giám đốc” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[/team_member]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”661″ style=”default” name=”Nguyễn vũ luân” title=”Phó Giám đốc” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[/team_member]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”news” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[row]

[col span__sm=”12″]

TIN TỨC

[/col]

[/row]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”69″ excerpt_length=”27″ comments=”false” image_height=”56.25%” image_size=”original” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”grayscale” text_align=”left” class=”news”]

[/section]
[section label=”partner” class=”partner”]

[row class=”partner-logo-item”]

[col span__sm=”12″]

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

[ux_slider hide_nav=”true” bullets=”false”]

[row_inner]

[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner”]

[ux_image id=”880″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner”]

[ux_image id=”879″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner”]

[ux_image id=”877″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner”]

[ux_image id=”875″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner”]

[ux_image id=”878″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”6″ divider=”0″ class=”col-partner col-last-partner”]

[ux_image id=”876″ image_size=”original” image_hover=”zoom” class=”img-item”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]