HTX ĐỒNG TIẾN

Hệ thống trại Chăn nuôi với mô hình chăn nuôi công nghiệp và công nghệ chăn nuôi tiên tiến tại Đăk Nông.
Hiện nay, HTX ĐỒNG TIẾN có 1 trang trại nái sinh sản và thịt đang hoạt động, với tổng đàn 1.200 heo nái sinh sản và hơn 1.500 heo thịt.
Hệ thống trại Chăn nuôi HTX ĐỒNG TIẾN đều được xây dựng theo mô hình trại lạnh và áp dụng theo nguyên tắc “cùng vào – cùng ra” để đảm bảo an toàn sinh học. Sản xuất ra loại thịt chất lượng cao cung cấp cho thị trường thịt cả nước.

Tìm hiểu thêm

Đội ngũ LÃNH ĐẠO

Nguyễn văn hưởng
Giám đốc

Nguyễn văn hùng
Phó Giám đốc

Đỗ hoàng giang
Phó Giám đốc

Nguyễn vũ luân
Phó Giám đốc

TIN TỨC

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG