[section label=”Hero” bg=”328″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”48% 50%” dark=”true” padding=”140px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

LIÊN HỆ

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH GHÉ THĂM HỆ THỐNG TRẠI CHĂN NUÔI HTX ĐỒNG TIẾN

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Content” bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[row label=”Blocks” class=”row-contact”]

[col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px”]

[row_inner col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px”]

[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center” class=”col-contact”]

[featured_box img=”558″ img_width=”99″ pos=”center”]

  • Thôn 3, Xã Đăk Sin, Huyện Đăk R’Lấp, Tỉnh Đăk Nông
  • 0935.444.379
  • kinhdoanh@htxdongtien.com

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

HỖ TRỢ TƯ VẤN

[divider]

[row_inner_1 h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”left”]

  [/col_inner_1]

  [/row_inner_1]

  [/col_inner]
  [col_inner span__sm=”12″ align=”left”]

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]